آنطور که هستي‌ باش ،.... صداقت مؤثرترين تيري است که به قلب هدف مي‌‌نشيند ،.... هدفت را با نقشه‌هاي جوراجور آلوده مکن‌ ،... خودت باش ،....

آنطور که هستي‌ باش ،.... صداقت مؤثرترين تيري است که به قلب هدف مي‌‌نشيند ،.... هدفت را با نقشه‌هاي جوراجور آلوده مکن‌ ،... خودت باش ،.... افتاده باش ،... نه‌ ذليل ،... شوخ باش ،... نه‌ مسخره ،.... آزاده باش ،،... نه‌ ياغي ،... مطمئن باش ،... نه‌ ساده ،.... از خود ،... راضي باش ،.... نه‌ از خود راضي ،... صبور باش ،... نه‌ در کمين ،.... آنوقت خواهي ديد که کليد را در دست خود خواهي داشت!!


۱۵ عقوبت سبک شمردن نماز ✦ حضرت زهرا سلام الله عليها از رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم، سوال کرد: کسي که نمـازش را سبک مي شمارد چه زن باشد و چه مرد باشد، چه هست بر ايشـان.....

۱۵ عقوبت سبک شمردن نماز ✦ حضرت زهرا سلام الله عليها از رسول اکرم صلي الله عليه و آله و سلم، سوال کرد: کسي که نمـازش را سبک مي شمارد چه زن باشد و چه مرد باشد، چه هست بر ايشـان. ✦ فرمود: يا فاطمه کسي که نمازش را سبک بشمارد از مردها و زنها، خـدا او را به ۱۵ خصلت مبتلا مے‌کند ( خيلي تهديد کننده است )، ????شش تا در زندگـي دنيــــا ????و سه تا در وقت مـرگ ????و سه تا در قبـر و بـرزخ ???? و سه تاي ديگر در قيامت است وقتي از قبرش خارج مي‌شود. ✅ اما شش خصلتي که خدا پيش مي‌آورد در دنيا براي کساني که نمــاز را کوچک مي شمارند✅ ①⇜خدا برکت را از عمر او بر مےدارد ②⇜برکت را از روزيشــان هم بــر مي‌دارد. ③⇜خداي متعال سيمـاي صالحان را ازاو بر مےگيرد ④⇜هر عملي کہ انجام مےدهد از اعمال خير و عبادات، اجري به آن داده نمے‌شود. ⑤⇜دعای او مستجاب نمےشود. ⑥⇜از دعاي صالحان هم بي بهره مےشود ✅ سه بلای هنگام مردن ✅ ①⇜ با ذلت و خوری مےمیرد. ②⇜با گرسنگی مےمیرد ③⇜با تشنگی و حالت عطشِ او طوری است که اگر از نهرهای دنیا بیاشامد سیراب نمےشود. ✅سه بلایی که در قبر به او مےرسد✅ ①⇜ مَلکی در قبر او گماشته مےشود که او را زجر مےدهد. ②⇜ قبر برایش تنگ مےگردد. ③⇜ قبرش تاریک و در ظلمت است ✅ سه بلای روز قیامت ✅ ①⇜ مَلکی او را بر صورتش می کشاند و مردمان به او می نگرند. ②⇜دیگر آن که در حسابش سخت گیری مےشود. ③⇜خداوند نظر رحمت به او نمےفرماید و او را پاکیزه نمےکند و برایش عذاب دردناکی است. ???? کتاب صلوات مستدرک نقل از فلاح السائل سیدبن طاووس.


از پاهايی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند..

#پیام_ها_ی_ارسالی_شما ⚜هرگز نمازت را ترک مکن⚜ میلیون ها نفر زیر خاک بزرگترین آرزویشان بازگشت به دنیاست ؛ تا " سجده " کنند ???? فقط یک سجده ???? از پاهايی که نمی توانند تو را به ادای نماز ببرند، انتظار نداشته باش که تو را به بهشت ببرند.. قبرها، پر است از جوانانى که میخواستند در پیری توبه کنند... رسول الله (ص) فرموده اند نماز صبح : نور صورت ظهر : بركت رزق عصر : طاقت بدن مغرب : فايده فرزند عشاء : آرامش مي بخشد.